GEPIR: Mạng tra cứu thông tin Mã số Mã vạch Toàn cầu

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ duy nhất dựa trên internet cho phép truy cập thông tin liên lạc cơ bản về các tổ chức thành viên của GS1.

Thông tin thêm về GEPIR

Web Analytics